02-003-1899
Menu
News & Activities
งานวันไลออนส์สากลบริการ
SHARE
16 August 2016
11 ก.ย.58
LPI GROUP ร่วมงานวันไลออนส์สากลบริการ สนง.คันนายาว ได้มอบผลิตภัณฑ์ของ LPI ให้กับทางสมาคม เพื่อประโยชน์ใช้สอย และได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์