02-003-1899
Menu
ห้องสมุด-ศูนย์การเรียนรู้

ชั้นหนังสือห้องสมุด

อุปกรณ์ใช้จัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด สามารถปรับระดับชั้นวางและขยายช่วงของชั้นวางได้ มีการตกแต่งด้วยฝาข้างเพื่อความสวยงาม ด้วยวัสดุที่หลากหลาย เช่น ฝาเหล็กเคลือบสี

คุรุภัณฑ์ / อุปกรณ์ห้องสมุด

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของห้องสมุด ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการภายในห้องสมุด รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เหล็กคั่นหนังสือ, รถเข็นหนังสือ, โต๊ะอ่านหนังสือ

ประตูควบคุมทางเข้าออก

อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า–ออก ด้านหน้าห้องสมุด เพื่อควบคุมและตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้า–ออก ภายในห้องสมุด ซึ่งระบบนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานที่

ห้องสมุดสำเร็จรูป

บริการให้คำปรึกษาออกแบบและติดตั้งห้องสมุดแบบครบวงจร สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ตัวอย่างผลงาน