02-003-1899
Menu
วัสดุก่อสร้าง-ค้าปลีก

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

ชั้นวางสินค้าประเภทนี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายให้เข้ากับสินค้าแต่ละประเภท เหมาะสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร

ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก-ใหญ่

ชั้นวางสินค้าประเภทนี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายให้เข้ากับสินค้าแต่ละประเภท เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมไปถึงร้านค้าปลีกทั้งขนาดกลาง-ใหญ่

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ชั้นวางสินค้าสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ชั้นวางสามารถถอดประกอบติดตั้งง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และปรับเปลียนรูปแบบได้หลากหลาย

ตัวอย่างผลงาน