Menu
สมัครงาน
แบ่งปัน
เจ้าหน้าที่พัฒนาการขาย
จำนวน
:
3 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
:
ติดต่อประสานงานดูแลงานขาย และติดตามแก้ปัญหาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ประชุม และสรุปผลงานแต่ละเดือนให้กับทีมบริหารที่สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี ชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 -2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารในการนำเสนอ และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
 • ถ้ามีประสบการณ์การขายในด้านอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางปฎิบัติงานได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด
เจ้าหน้าที่พัฒนาการขาย
จำนวน
:
3 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
:
ติดต่อประสานงานดูแลงานขาย และติดตามแก้ปัญหาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ประชุม และสรุปผลงานแต่ละเดือนให้กับทีมบริหารที่สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี ชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 -2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารในการนำเสนอ และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
 • ถ้ามีประสบการณ์การขายในด้านอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางปฎิบัติงานได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด