Menu
สมัครงาน
แบ่งปัน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
จำนวน
:
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
:
ทำหน้าที่แนะนำ กำกับดูแล รับผิดชอบให้พนักงานในสถานประกอบการได้รับความปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด
คุณสมบัติ
  • เพศชาย / อายุ 25 - 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี - สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความขยันและอดทน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
จำนวน
:
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
:
ทำหน้าที่แนะนำ กำกับดูแล รับผิดชอบให้พนักงานในสถานประกอบการได้รับความปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด
คุณสมบัติ
  • เพศชาย / อายุ 25 - 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี - สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความขยันและอดทน