ติดต่อ
สำนักงานใหญ่
บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
191/9-11 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
MAP
GOOGLE MAP
(662) 007-5189
marketing@lpi.co.th
โรงงาน แอลพีไอ (บางพลี)
135 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
(662) 315-1208
MAP
GOOGLE MAP
โรงงาน แอลพีไอ (บางพลี)
135 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
(662) 315-1208
โรงงาน แอลพีไอ (บางปลา)
80/3 ซอยบางปลา 77 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
(662) 315-4137
MAP
GOOGLE MAP
โรงงาน แอลพีไอ (บางปลา)
80/3 ซอยบางปลา 77 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
(662) 315-4137
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ*
นามสกุล*
ชื่อบริษัท*
โทรศัพท์
มือถือ*
อีเมล*
Line ID
ข้อความ