ข่าวสาร

Asia International Hemp Expo 2022

08 ธ.ค. 65
Asia International Hemp Expo 2022
วันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 2, ชั้น G

LPI Rack Range ได้เข้าร่วมงานเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรมใหม่ โดยครั้งนี้ได้มีการนำเสนอ Mobile Grow Racks ชั้นรางเลื่อนประหยัดพื้นที่ สำหรับปลูกกัญชา-กัญชง และนำโมเดลคลังสินค้าจำลอง Vertical Farming Racks แบบใหม่ไปแสดงในงานด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี

งานนี้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับการสัมมนาระดับนานาชาติเกี่ยวกับพืชกัญชง ครั้งที่ 2 หรือ “ 2nd International Hemp Environmental Forum ” จากประเทศญี่ปุ่น ที่กำหนดหมุนเวียนจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพ มาตรฐานธุรกิจและอุตสาหกรรม กัญชงของไทยที่สอดคล้องตามมาตรฐานโลก ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของพืชกัญชง ในฐานะพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย