AUTOMATION EXPO 2020

27 ส.ค. 63
AUTOMATION EXPO 2020
วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช (NICE) พัทยา จ.ชลบุรี

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดใน EEC ครั้งที่ 3
กับ Virtual Exhibition ด้าน B2B ครั้งแรกของไทย

การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดงาน 2 รูปแบบ
1. On Ground Exhibition ณ สวนนงนุช พัทยา
2. Virtual Exhibition เดินชมงานแบบออนไลน์

ที่มา : http://www.automation-expo.asia/

LPI Rack Range ได้ไปเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตรกรรมใหม่ เช่น Shuttle Racking