ข่าวสาร

INTERMACH & MTA Asia 2020

28 ก.ย. 63
INTERMACH & MTA Asia 2020
วันที่ 23 - 26 กันยายน 2563  ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

งานอินเตอร์แมค และเอ็มทีเอ เอเซีย งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานแรกของปี ที่รวมโซลูชันอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิต
ด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ นำเสนอทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องล่าสุด ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดไว้ด้วยกัน อาทิ
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มทักษะทักษะความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรม 

ที่มา : https://www.intermachshow.com/2020/th/index.asp

LPI Rack Range ได้เข้าร่วมงาน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรมใหม่ ครั้งนี้เรานำระบบจัดเก็บแบบ Mobile Racking Systems มาจัดแสดงในงาน
หากท่านลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทีมงานของเรายินดีให้บริการ