LPI GROUP & BOI

29 ก.ค. 59
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ LPI อุตสาหกรรมบางพลี  LPI GROUP ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  จัดงาน Open House Network เชิญสมาชิก บีโอไอ กว่า 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เมื่อเทคโนโลยีใกล้ตัวการจัดการโลจิสติกส์ต้องประชิดตัว"