ประวัติ แอลพีไอ กรุ๊ป
หน้าแรก / เกี่ยวกับบริษัท / ประวัติ แอลพีไอ กรุ๊ป
RACK RANGE
LPI บริษัทผลิตเหล็กภายใต้ชื่อทางการค้า "STEELER" ก่อตั้งขึ้นในปี ใน 2509 โดยวัตถุประสงค์หลักของบริษัทคือการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเหล็ก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดในประเทศ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำในการบุกเบิก ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนระบบการจัดเก็บในระดับภูมิภาค
 
TIMELINE RACK RANGE