รู้จัก แอลพีไอ กรุ๊ป
หน้าแรก / เกี่ยวกับบริษัท / รู้จัก แอลพีไอ กรุ๊ป
ข้อความ
FROM CEO RACK RANGE
" นโยบายผลิตภัณฑ์ของ LPI คือ การรักษาระดับคุณภาพสินค้าด้วยการออกแบบที่ทันสมัย และเทคโนโลยีระดับสูง"
INTRODUCTION
RACK RANGE
การพัฒนาเป็นไปด้วยความ ก้าวหน้าและ LPI ได้ขยายขอบเขตการจัดเก็บในรูปแบบชั้นวางหนังสือในห้องสมุด หรือชั้นวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกในสำนักงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บทั้งในสำนักงาน และโรงพยาบาล หลังจากนั้นจึงได้มีการขยายในด้านผลิตภัณฑ์ไปสู่ห้างสรรพสินค้าและชั้นวางสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตชั้นวางสินค้าตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม และระบบจัดเก็บให้กับคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
" นโยบายผลิตภัณฑ์ของ LPI คือ การรักษาระดับคุณภาพสินค้าด้วยการออกแบบที่ทันสมัย และเทคโนโลยีระดับสูง"