ข่าวสาร

TOYO TIRES RACING CAR THAILAND 2020

09 พ.ย. 63
TOYO TIRES RACING CAR THAILAND 2020

การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่มีจำนวนรถเข้าแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทย
ซิ่งท้าฝน พิสูจน์ประสิทธิภาพยาง โดยรถแข่งทุกคันได้ใช้ยาง TOYO R888R
เป็นยางประจำรถที่ใช้ในการแข่งขัน

LPI Rack Range  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

ที่มา:  https://www.toyotires.in.th/news/news-9-300739