ข่าวสาร

VICTAM Asia and Health & Nutrition Asia 2022

14 ต.ค. 65
VICTAM Asia and Health & Nutrition Asia 2022
วันที่ 7 - 9 กันยายน 2562  IMPACT Exhibition Center, Hall 9-10

LPI Rack Range ได้เข้าร่วมงานเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรมใหม่ ในครั้งนี้มีการนำเสนอผ่านทางโมเดลคลังสินค้าจำลอง
ในรูปแบบต่างๆ โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ชั้นวางแบบ Vertical Farming Racks ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี

งานแสดงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยงชนิดเม็ด และอุตสาหกรรมการแปรรูปธัญพืชที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
พบกับผู้จัดแสดงสินค้ามากมายจากทั้งในไทยและต่างประเทศที่มา :  www.thailandexhibition.com