TILOG-LogistiX 2023

21 ส.ค. 66


TILOG-LogixtiX 2023

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา

เปิดโลกแห่งกระบวนการโลจีสติกส์อัตโนมัติแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พบกับการนำเสนอเทคโนโลยีการจัดเก็บคลังสินค้า การบรรจุ คัดแยก ลำเลียง ไปจนถึงการขนส่ง ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการโลจีสติกส์ยุคใหม่

LPI Rack Range ได้เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ ซึ่งงาน TILOG-LogistiX เป็นงานแสดงสินค้าที่ทางบริษัทฯได้เข้าร่วมต่อเนื่องเป็นประจำในทุกปี มาว่างเว้นไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่งดการจัดไป โดยกลับมาในครั้งนี้ LPI Rack Range ได้นำเสนอโซลูชันลอจิสติกส์ ในรูปแบบอุโมงค์หยิบสินค้า (Pick Tunnels) ที่ประสานพื้นที่จัดคลังเก็บสินค้า และพื้นที่หยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อ (Order Picking) ไว้ในพื้นที่เดียวกัน โดยใช้ Shuttle Racking ที่จัดเก็บสินค้าแบบความหนาแน่นสูง (High-Density Storage) ที่พื้นที่ด้านบน และพื้นที่หยิบสินค้าด้านล่างเป็น Pallet Flow Racking และ Carton Flow Racking ข้อดีคือประหยัดพื้นที่ สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดการเคลื่อนที่ในคลังสินค้า นั่นหมายถึงสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ลดแรงงาน และอุปกรณ์ขนถ่ายในคลังสินค้าลง