บทความ
หน้าแรก / ข่าวสารและบทความ / บทความ / Mobile Racking Systems กับการใช้งานในอุตสาหกรรมห้องเย็น

Mobile Racking Systems กับการใช้งานในอุตสาหกรรมห้องเย็น

12 พ.ค. 65
ทำไมระบบจัดเก็บ Mobile Racking Systems จึงตอบโจทย์การใช้งานใน อุตสาหกรรมห้องเย็น (Cold Storage Industry)
 
  จากบทความที่แล้ว เราได้นำเสนอเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของระบบจัดเก็บประเภท Mobile Racking Systems ทั้งข้อดีและข้อจำกัดไปบ้างแล้วบางส่วน ในบทความนี้จะพูดถึงกลุ่มประเภทธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับระบบจัดเก็บประเภทนี้กัน

อุตสาหกรรมห้องเย็น (Cold Storage Industry)
เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บและส่งออกอาหารสด รวมถึงผลิตภัณฑ์นม (Dairy Product) ต่างๆ การควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็นที่ตํ่ากว่า 0 องศา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก รวมถึงขนาดคลังสินค้าที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเช่นกัน

การมีคลังสินค้าที่ใหญ่ทำให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากก็จริง แต่การลงทุนเรื่องพื้นและผนังที่ต้องคำนึงถึงการป้องกันการแทรกตัวของอากาศภายนอก หรือรวมถึงเรื่องเครื่องปรับอากาศในคลังสินค้า ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งคลังสินค้าขนาดใหญ่ยิ่งต้องมีเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก เพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิให้ ได้ทั้งคลังสินค้า ในทางกลับกันคลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด ก็ส่งผลถึงพื้นที่ในการจัดเก็บโดยตรงเช่นกัน

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบ Mobile Racking Systems จึงตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมประเภทนี้อย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมห้องเย็นนี้ โดยส่วนมากมีลักษณะความต้องการจัดเก็บเป็นจำนวนที่มากอยู่แล้ว ด้านปริมาณการส่งออกจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจนั้นๆ

จุดเด่นของ Mobile Racking Systems นั้นคือความยืดหยุ่นในการใช้งาน รวมถึงความคล่องตัวในการปฏิบัติงานหน้างาน เนื่องจากลักษณะของชั้นจัดเก็บสินค้าจะคล้ายคลึงกับชั้นจัดเก็บสินค้าประเภท Selective Rack คือ ข้อจำกัดในกระบวนการนำเข้าและนำออกน้อย ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดเก็บสินค้าได้หลากหลายประเภท ในแต่ละความสูงของชั้นจัดเก็บ ทำให้สะดวกในการจัดเก็บและนำออก ทั้งยังสะดวกต่อการหาสินค้าในแต่ละ Location

เมื่อเปรียบเทียบระบบ Mobile Racking Systems กับชั้นจัดเก็บสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น ชั้นจัดเก็บสินค้าประเภท Drive-In Rack ("Drive-In Rack คืออะไร?" อ่านต่อ) ที่มีข้อจำกัดในกระบวนการจัดเก็บแบบ LIFO (Last In, First Out) หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้า ประเภท Pallet Flow Rack ("Pallet Flow Rack คืออะไร?" อ่านต่อ) ที่มีกระบวนการจัดเก็บแบบ FIFO (First In, First Out) เราจะเห็นได้ว่าข้อจำกัดในกระบวนการนำเข้าและนำออก หรือการปฏิบัติงานของระบบ Mobile Racking Systems นั้นค่อนข้างยืดหยุ่นมากกว่า

อย่างไรก็ตามชั้นวางสินค้าแต่ละประเภทถูกออกแบบในลักษณะการทำงานที่ต่างกัน ผู้ใช้งานควรเลือกชั้นวางสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
(Source: http://oknation.nationtv.tv/blog/walltech/2016/06/30/entry-1)
บทความ อื่นๆ