บทความ
หน้าแรก / ข่าวสารและบทความ / บทความ / Pallet Flow Racking Systems VS. Shuttle Racking Systems | เปรียบเทียบการทำงานแบบ First-In, First-Out (FIFO)

Pallet Flow Racking Systems VS. Shuttle Racking Systems | เปรียบเทียบการทำงานแบบ First-In, First-Out (FIFO)

18 พ.ค. 65
บทความ 2 นาที

Pallet Flow Racking Systems VS. Shuttle Racking Systems | เปรียบเทียบการทำงานแบบ First-In, First-Out (FIFO)
หลายๆคนคงคุ้นเคยกับชื่อ Pallet Flow Racking Systems กันมาบ้างแล้ว ลักษณะของ Rack ชนิดนี้คือการผนวกชั้นวาง (Rack) เข้ากับกับล้อเลื่อน (Roller) และใช้แรงโน้มถ่วง (Gravity) ในการขับเคลื่อนสินค้าจากด้านจัดเก็บ (Loading) ไปยังอีกด้านที่เป็นด้านนำออก (Unloading) ด้วยลักษณะการทำงานแบบนี้ในอุตสาหกรรมจึงนิยมเรียก Rack ประเภทนี้ว่า Gravity Flow Racking Systems

ในอีกด้าน Shuttle Racking Systems เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่อุตสาหกรรมได้ไม่นานนักเมื่อเปรียบเทียบกับ Pallet Flow Racking Systems โดยชื่อในอุตสาหกรรมก็มีหลากหลายไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น Pallet Shuttle Racking Systems หรือ Radio Shuttle Racking Systems ซึ่งในภาพรวมการทำงานนั้นเป็นลักษณะเดียวกัน

ลักษณะการทำงานที่เหมือนกัน
  • เน้นการจัดเก็บสินค้าในแนวลึก
  • การทำงานแบบ First-In, First-Out (FIFO)
  • สามารถแยกประเภทสินค้าในแต่ละระดับชั้น

ความแตกต่าง 
1. ความลาดเอียงของ Rack
  • Pallet Flow Racking Systems - จำเป็นต้องยกด้านจัดเก็บ (Loading) ให้สูงกว่าด้านนำออก (Unloading) อย่างน้อย 4 องศา เพื่อให้เกิดองศาลาดเอียง (รูป 1)
  • Shuttle Racking Systems - ไม่จำเป็นต้องสร้างองศาลาดเอียง เนื่องจากใช้ Shuttle Cart ในการลำเลียงสินค้าเข้าจัดเก็บและนำออก (รูป 2)         
 

(รูป 1 - Pallet Flow Racking Systems' Side View)
 

(รูป 2 - Shuttle Racking Systems' Side View)

2. Waiting Time
  • Pallet Flow Racking Systems - ไม่มี Waiting Time ขณะจัดเก็บและนำออก เนื่องจากใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อลำเลียงสินค้า หากวางสินค้าบนล้อเลืิ่อน (Roller) สินค้าจะไหลไปจัดเก็บเองด้วยแรงโน้มถ่วง เช่นเดียวกับการนำออก หากนำสินค้าออก สินค้าที่อยู่ถัดไปจะไหลมารอทันที
  • Shuttle Racking Systems - ยังคงมี Waiting Time เนื่องจากใช้ Shuttle Cart ในการลำเลียงเพื่อจัดเก็บ ในกรณีจัดเก็บและนำออกจะมีลักษณะคล้ายกัน คือต้องรอ Shuttle Cart ไปจัดเก็บ / นำออกเสร็จก่อน ถึงจะลำเลียงสินค้าถัดไปเข้าไปจัดเก็บ / นำออกได้

นอกจากราคาต่อพาเลท (Pallet) ของ Pallet Flow Racking Systems ที่สูงกว่า Shuttle Racking Systems แล้ว ข้อจำกัดที่ต้องสร้างองศาให้เกิดการลาดเอียงก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ Pallet Flow Racking Systems ไม่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมซักเท่าไหร่นัก ลองคิดตามกันเล่นๆ หากต้องการจัดเก็บสินค้าทั้งหมดด้วยความลึกที่ 40 เมตร ด้านจัดเก็บ (Loading) ของ Pallet Flow Racking จำเป็นต้องยกขึ้นสูงกว่า 1.5 เมตร ในขณะที่ Shuttle Racking Systems สามารถสร้างในแนวระนาบพื้นแบบ Rack ทั่วไปได้เลย

เช่นเดียวกันหากเป็นอุตสาหกรรมที่มี Thoughput สูงมากๆ การมี Waiting Time มากเกินไปอาจจะไม่ตอบโจทย์ จากตัวอย่างเเดียวกัน หากต้องการจัดเก็บสินค้าทั้งหมดด้วยความลึกที่ 40 เมตร Shuttle Racking Systems ยังคงมี Waiting Time เพื่อรอ Shuttle Cart วิ่งไปจัดเก็บและมารอสินค้าลำดับถัดไป ซึ่งอัตราวิ่งของ Shuttle Cart อยู่ที่ประมาณ 0.8 เมตร/ 1 วินาที โดยวิ่งไปเข้าไปจัดเก็บ 40 เมตร และต้องวิ่งกลับมาเพื่อรอรับสินค้าถัดไปอีก 40 เมตร Waiting Time คร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณ 1 - 1.30 นาที ในขณะที่ Pallet Flow Racking Systems นั้นจะมี Waiting Times ค่อนข้างน้อยกว่า
บทความ อื่นๆ